CONTENIDOR AMB TOTXANA I ROCALL DE SUPORT?

MANTENIMENT DELS CONTENIDORS

Sí, això és a Vallromanes. Més enllà de l’incivisme (que és lamentable i pensem que s’han de millorar sistemes per identificar els incívics) cal remarcar la falta de manteniment en què estan els contenidors. S’han adquirit nous, però on estan? Perquè no es repara?

Fa uns dies l’Ajuntament anunciava que va “Reubicar” contenidors per reduir els punts per llençar brossa… Serà el preludi de més reducció de contenidors?

Aprofitem per demanar canviar el cartell de “Prohibit tirar brossa”, ja que dóna peu a confusió. Aquests contenidors no són per llençar la brossa? El que hauria de posar és “prohibit llençar runa” o altres tipus de deixalles i advertir de sancions als incívics.

Ubicació dels contenidors: Can Rabassa