INSTAL·LACIO D’ENERGIA SOLAR ALS HABITATGES I FOMENT DE L’US D’ENERGIES ALTERNATIVES DINS ELS MUNICIPI, AMB LA BONIFICACIÓ DEL 50% DE L’IBI DURANT CINC ANYS

Gent de Vallromanes proposarà al proper Ple bonificar l’IBI per a la instal·lació d’energia solar en els habitatges a partir del 2021.

Existeixen diferents opcions per incentivar i promoure la transició energètica. Els consistoris disposen d’eines com promoure incentius fiscals als vilatans, que optin per aquest tipus d’instal·lacions.

D’aquesta manera Vallromanes aposta per una transició energètica i sostenible cap a un sistema de producció d’energies renovables respectuós amb el medi ambient.

La proposta pot ajudar a molts indecisos a fer un pas endavant en la instal·lació, al poder-se beneficiar d’una bonificació de l’IBI fins al 50% i fins un màxim de 5 anys. Tanmateix pot ajudar a crear llocs de treball directe e indirectes.

La Moció es va presentar al mes de Març però va ser ajornada per la declaració de l’Estat d’Alarma.

Gent de Vallromanes segueix proposant i construint des de l’oposició.