L’Ajuntament de Vallromanes ha demanat subvencions a la Generalitat dins la Proposta de concessió de les subvencions del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024 (PUOSC)

Subvenció per:

Reforma zona esportiva.

Demanat : 379.819,41 euros

Atorgat: 56.326,65 euros + 831,00 euros

Baixada de la canonada fins al dipòsit

Demanat : 148.961,26 euros

Atorgat: 119.169,00 euros