L’últim Secretari de l’Ajuntament de Vallromanes va acabar les seves funcions el passat divendres. No volia continuar. Tres dies després, l’Ajuntament ha convocat les BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA I EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER PROVEÏR EL LLOC DE TREBALL DE SECRETARI/ÀRIA DE CLASSE TERCERA, AMB CARÀCTER INTERÍ.

Una falta de previsió no haver-ho convocat abans, tot i que es va avisar amb temps que no continuaria?

Des de que Governa MXV-ERC + JXV ( estiu 2012) , seran 5 els Secretaris/es que hauran passat per aquest Ajuntament.

Potser alguna cosa passa dins l’Ajuntament?