L’Ajuntament talarà set pins de Mas Morera, diuen per seguretat, però es neguen a fer estudis paral·lels per estudiar la possibilitat de salvar els arbres. 

El passat dijous, el Portaveu de Gent de Vallromanes, es va reunir amb la regidora de Medi Ambient on va transmetre la seva oposició a la tala dels pins sense abans, haver estudiat totes les alternatives possibles.

Es va demanar realitzar nous informes tècnics per estudiar com salvar-los, mantenint la seguretat.

Hem demanat veure els informes actuals. Estem a l’espera.

La protecció de la natura no forma part dels valors reals del Govern de Vallromanes?