ESTEM SOTA EL PRINCIPI DE “LAS CLOACAS DE VALLROMANES”?

Cal sanejar les arques de Vallromanes.

PER QUÈ EN CONTRA DE LA TRANSPARÈNCIA?

L’oposició conjunta, que sumen un total de 711 vots contra 582 del Govern, ha demanat fer una AUDITORIA a l’Ajuntament de Vallromanes. Si partim inicialment que en els plens se’ns censura i se’ns tanca el micròfon per part Alcaldia, o fins i tot que manar callar al nostre portaveu, no era de sorprendre el que passaria a continuació. Inicialment, el Sr Ortiz, va intervenir per fer uns comentaris personals que no són motiu del debat i que segons la llei, no s’hauria d’haver permès.

Cada grup va presentar les seves motivacions i objeccions i, el govern va intentar defensar la seva postura. El nostre grup GENT DE VALLROMANES, a través de nostre portaveu, va realitzar unes consideracions del perquè es demana i per què cal fer una AUDITORIA:

Durant els darrers anys que porta governant ERC + JXV ( CiU), agafant un mitja de pressupost municipal de 3,2 milions anuals ( hi ha anys que són 4, 5 , 3′ 6, 3’1, etc) han gestionat una mitja d’uns 25 – 28 MILIONS D’EUROS en prop de 8 anys (podrien ser uns 30, però no surten tots els pressupostos a la seu de transparència). On han anat a parar els diners públics? Què s’ha fet els darrers anys? Hi ha una gran quantitat de Factures no entregades ni aportades; contractes i licitacions sospitoses que s’han demanat i no s’aporten, com per exemple LA PINYA( feta sembla ser, per empresa d’una persona relacionada amb el partit d’ERC); documentació no presentada; impossibilitat d’accedir al sistema per accedir a dades; falta d’informació i dades a la seu de transparència; falta d’abonament de pagues a treballadors municipals; Queden pendent regularitzar llocs de treball; Convocatòries de llocs de treball irregulars amb possibles llocs a donats a “dit”; Increment de la despesa de les escombraries tot reduint punts de recollida i contenidors de 260.000 a 344.000 euros anuals; no es disposa de tot el que es demana als regidors perquè puguem fiscalitzar; etc.

Altres coses a tenir en compte per fer auditoria:

Consulta antigues escoles + casal gent gran + magatzem + reparació camp de futbol a 2014 que es va estimar en un cost total de 285.000 euros i està en prop del MILIÓ d’euros de despesa (com és possible?) i falta una fase per acabar.

La pista coberta va costar prop de 400.000 euros i faltava realitzar la segona fase (vestuaris i WC amb obra vista)

Urbanitzacions: Mentre a Can Rabassa els seus usuaris dels carrers estan en greu risc i els veïns demanen que es busquin tots els documents, el govern s’oposa a la negociació i buscar documents perquè segons alcalde “és un mal de cap treballar”. Hem detectat que sense haver-se recepcionat Can Corbera, es feien inversions de reparacions en aquesta urbanització, mentre que a Can Rabassa en una situació semblant, no es feien intervencions. Es van demanar explicacions de les actuacions i mai aporten informació clara.

Anys enrere, es va desviar una subvenció que anava a Can Corbera i es va desviar a Mas Morera. El parc de Can Carló, ara un espai ple d’herbes i canyes, mai es va executar el projecte previst. On van anar a parar els diners?

També hem detectat i al nostre entendre. Que s’han atorgat llicències urbanístiques en P.A.U. actius quan no es poden donar, sigui de la zona que sigui.

La Riera i Torrents, són competència de l’A.C.A. (Generalitat). Fa anys que estem reclamant que les inversions municipals ( intervencions que paguem per reparar rieres i torrents) per què encara no s’han reclamat a la Generalitat. Com els partits municipals són els mateixos que governen la Generalitat, podria ser un tracte de favor entre administracions i fer pagar als vilatans, dues coses pel mateix? Paguem impost autonomic i paguem municipal quan només ens correspon un per aquesta feina.

L’Escola Bressol, un altra competència autonòmica. Vam reclamar que es retornés els diners que la Generalitat ens deuen des de 2012 i encara no hem vist els diners des de llavors. Tot i que la nostra moció va prosperar. Novament, seria un encobriment entre partits municipals i autonòmics i acabem pagant els vilatans de Vallromanes per dos cops?

Estem detectant i per això volem transparència absoluta, per descartar qualsevol presumpte cas de prevaricació, malversació de fons públics, i altres casos que podrien ser presumptes delictes.

Reducció de la despesa i no sabem on va parar, els recursos de promoció econòmica per promocionar i ajudar el comerç local. Ja vam veure una discriminació a una botiga del poble per part de l’Ajuntament fa uns dies. Fa un mes va existir un altre.

Una gran anotació del Ple va ser que es va descobrir la manipulació de sancions que hi ha per part d’Alcaldia, que va quedar retractat per part del regidor del PSC, antic guàrdia municipal, en què si es va apreciar que des d’Alcaldia s’intervenen denúncies perquè no es sancioni segon a qui va dirigida, per tant, podríem estar davant d’un nou cas presumpte prevaricació de moltes que pensem que hi ha. Per tant s’ha d’auditar i investigar aquestes modificacions de sancions. També vam observar que hi ha pressions de l’alcalde amb els secretaris.

Tenim un cas que com la ZONA ESPORTIVA que el 2007 va ser concedit la gestió a una empresa privada que pagava un cànon anual per tota la zona esportiva incloent el BAR, per 100 euros anuals. Aquesta empresa, el govern als pocs anys tot i que tenia una concessió de 25 anys, va marxar i reclamar una indemnització que el Govern de ERC i JXV(CIU) els hi va reconèixer. Ni ho van batallar als tribunals. Vam “regalar” a una empresa privada, com si fos el cas castor, prop de 150.000 euros i retornant les instal·lacions sense estar ben arreglades. Cosa que vam denunciar.

S’estan obstaculitzant investigacions internes que podrien vulnerar diferents lleis. No s’entreguen informes jurídics tot i la obligatorietat. S’obstaculitza la fiscalització i control; falta la presentació dels contes anuals a la sindicatura de comptes com falta encara aprovar els comptes generals de 2019 i 2020.

Tornem a demanar si telèfon de l’ alcalde és de propietat o no, ja que podria utilitzar-ho fent un ús partidista vulnerant la protecció de dades i un presumpte abús de poder. Tal com va exposar el Sr Madaula (JxV) en un ple quan era a l’oposició on va comentar com tenia números de persones que mai li havien passat el seu telèfon.

El govern va votar en contra de fer una auditoria. Una auditoria que el mateix Govern pressuposta en uns 30.000 euros de més 600.000 euros que han sobrat i no s’han gastat. Per diners no serà. La millor inversió possible és veure un Ajuntament net i transparent.

El Govern tenia la possibilitat de demostrar la seva integritat, deixar malament a l’oposició i aportar tranquil·litat a la població en la relació la gestió dels diners públics.