El febrer de 2020 amb una inversió de prop 50.000 euros, es va canviar el paviment del carrer de rafael de casanoves. Fa uns mesos( fotografia feta posterior) va apareixer un forat en un tram del nou paviment. Al gener Gdv vam proposar crear un estudi dels carrers i de la situació de l’estat de cadascú per preveure partides per la seva reparació. El govern va bloquejar aquesta proposta.

Forat al tram pavimentat el febrer del 2020