La GAIP o Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, encarregat de vetllar pel compliment i les garanties del dret d’accés a la informació pública ha realitzat un DICTAMEN després que el Govern de Vallromanes formulés una queixa contra el regidor i portaveu de Gent de Vallromanes per presumptament abusar d’instàncies/ escrits de petició d’informació pública Resumidament, el dictamen deixa molt clar que el dret a la informació pública s’ha de dur a terme tal com diuen les lleis. Cosa que actualment no està passant.

La GAIP considera que les instàncies demanant informació i documents, no tenen res d’abusiu com intenta vendre el Govern per buscar el que fa pensar, un intent per difamar i fins i tot plantejar entrar en temes judicials.

Forma part de la feina de l’oposició demanar tota documentació que sigui necessària per realitzar la seva funció i vetllar per la transparència, que no existeix a Vallromanes, i el govern ha de complir amb l’aportació de la informació des de l’inici. El costum del Govern és no respondre o quan ho fa, ho fa de manera en comentaris personals o evasives majoritàriament sense aportar el que es demana. Cosa que fa que es torni a demanar i augmenta la percepció de què s’amaguen coses.

Aquesta administració independent, també exposa que s’haurien de millorar les comunicacions i relacions tant entre govern i oposició. El govern té una constància d’anar en contra d’aquesta bona pràctica i tots tenim presents, que recentment el govern va eliminar la junta de portaveus, un organisme de diàleg i diplomàcia entre govern i oposició.

Per la nostra part sempre hem estès la mà al diàleg i amb respecte; demanar reunions; trobades per millorar i agilitzar la feina; etc. Però l’obsessió persecutòria del govern passa de fer la seva feina i aportar la transparència i bon govern, a traspassar a buscar conflictes a lo personal.

Esperem que aquest cop de realitat, comenci a fer en el govern canvis i atengui en el compliment de les lleis que són d’obligat compliment.

*Vallromanes té 4’2 milions d’euros de pressupost.

S’adjunta el Link del dictamen complert:

http://www.gaip.cat/ca/detall/normativa/Dictamen-2021_01