GENT DE VALLROMANES PROPOSA CREAR UNA “TAULA DE TREBALL” I INICIAR UNA CAMPANYA PER TAL DE CONSCIENCIAR A LA POBLACIÓ I VISITANTS DE LA IMPORTÀNCIA DE MANTENIR ELS BOSCOS NETS.

El passat mes de març Gent de Vallromanes va portar la proposta, que va ser rebutjada totalment pel Govern. En el Ple vam exposar que aquesta proposta es modificaria per ser millorada. En aquests dos mesos, el Govern no s’ha posat en contacte amb nosaltres per treballar i millorar la proposta. És a dir, segueixen en la negativa del diàleg.

Davant que Vallromanes ha augmentat els visitants als seus boscos, hem de treballar per conscienciar de la seva integritat i neteja. També volem que es treballi el turisme mediambiental.

Els nostres boscos no poden ser un objectiu dels incívics per ser un abocador de brossa, plàstics, runes, deixalles de tota classe.

L’objectiu és crear una “Taula de Treball” on qualsevol persona, pugui formar part d’aquesta Taula de Treball. On s’acordaran iniciatives de treball mediambiental com per exemple: campanyes de conscienciació; sortides pels boscos amb voluntariat; accions de control; etc.

EL nostre compromís municipal està amb Vallromanes. Amb la seva Gent i el medi ambient