AQUESTA ÉS UNA DE LES MOCIONS D’URGÈNCIA QUE GOVERN NO VAN DEIXAR LLEGIR NI VAN VOLER ADMETRE NI EXPLICAR PÚBLICAMENT.

MOCIÓ GENT DE VALLROMANES PER DEMANAR EXEMPLARITAT PER PART DE TOTS ELS REGIDORS I REGIDORES DE L’AJUNTAMENT DE VALLROMANES.

Atès que en el consistori de l’Ajuntament de Vallromanes hi ha un membre del govern condemnat per “agressió a un menor”.

Atès que els membres del govern coneixen aquest fet.

Atès que el mateix regidor, sr. Carles Ortiz, regidor no adscrit i trànsfuga, no només no es penedeix sinó, que en plens anteriors ha afirmat “que ho tornaria a fer mil vegades més”.

Atès que el mateix regidor, va presentar directament una actitud hostil i violenta, contra el regidor de GDV el Sr David Carrillo a l’acabar un ple, on es va demanar el suport pels fets a l’Ajuntament, però aquest no va fer res.

Atès que no pot haver-hi dins el govern, cap persona que hagi estat vinculada ni directa, ni indirectament en grups armats i/o terroristes.

Atès que tot i que un regidor ha estat condemnat sense sentència ferma i preval el dia d’avui el principi de presumpció d’innocència.

Atès que si algun regidor o regidora, manté comportament de suport cap a actituds impròpies d’altres regidors/es És per això que perquè aquest Ajuntament doni exemplaritat, s’acorda el següent:

1 – Que el regidor Sr. Carles Ortiz, abandoni l’acte de regidor

2- Que aquell regidor o membre del consistori que hagi tingut vinculació directa o política amb una organització armada / terrorista abandoni l’acte de regidor.

3- Que el Sr David Carrillo, abandoni l’acte de regidor, tot i no tenir sentència ferma i es manté el principi de presumpció d’innocència.