Els talls d’aigua que afecten la població tenen un efecte afegit: impedeixen poder disposar de tots els recursos a la brigada. Tal com es pot observar a l’imatge, les obres impedeixen entrar o sortir certa maquinària.

Per tant, impedeixen que es pugui treballar al 100%, amb tots els mitjans.

Potser hauria estat prudent passar la maquinària fora del recinte abans de seguir amb les obres i poder seguir fent-les servir a ple rendiment?

El Govern es farà responsable de la falta de gestió i planificació?

Reclamarà a SOREA/AGBAR?

Hem de tenir en compte la gran quantitat de canonades de fibrociment/uralita que tenim i, el coneixement que té el Govern sobre la situació i problemàtica dels talls i incidències de l’aigua a tot el poble des de fa anys.

*fotografia d’accés al magatzem de la brigada ubicat a l’Ajuntament