DEMANEM BAIXAR IMPOSTOS PEL 2022
El passat ple GDV amb la resta de l’oposició vam presentar una proposta per reduir l’IBI un 5%.
Novament, el Govern ( MXV-ERC + JUNTS) va fer l’ús de l’autoritarisme per impedir debatre i votar aprovar la reducció de l’IBI a Vallromanes en un 5%, tenint en compte que Vallromanes té un alt sobrant de diners públics, que estan prop del milió d’euros.
Per què vam presentar la proposta ara? Per què en aquest mes d’octubre s’aprovaran les ordenances fiscals i és aquí, on la proposta d’acord que es va impedir votar, comprometia al govern i ajuntament a reduir l’IBI.
Anys enrere es podia votar aprovar o no, propostes per reduir l’IBI. Però ara, no. Cosa que evidentment denunciem públicament i denunciàrem allà on calgui.
En breu, es farà ple d’ordenances fiscals (impostos). Demanem que s’inclogui la reducció de l’IBI en aquest Ple a petició de l’oposició
També demanem reducció en les taxes d’escombraries, ja que s’han reduït punts de recollida i contenidors.