Així com les revisions corresponents per reformar i adaptar els edificis municipals per permetre accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

Gent de Vallromanes ha presentat una nova proposta per incloure aquest 2022 atès, que a dia d’avui hi ha instal·lacions municipals públiques sense encara estar adaptades per a tothom.

La supressió de barreres arquitectòniques i el dret d’accés a tots els equipaments municipals ha de ser un objectiu per complir aquest 2022 sense més demora.

Per posar un exemple directe, tenim l’Ajuntament de Vallromanes. ( Adjuntem fotografia de les escales de l’Ajuntament de Vallromanes. No hi ha cap ascensor, ni cap mitjà per ajudar a facilitar l’accés a les plantes superiors.: despatxos, serveis tècnics, wc, etc.) El 2019 ja vam demanar que la piscina tingués un sistema per accedir a l’aigua tant per la gent gran com per les persones amb mobilitat reduïda, que el Govern va votar en contra.

Anys anteriors vam proposar que els plens passessin al Casal per què l’antiga sala de plens incomplia amb l’accessibilitat.

Tenim un superàvit i aquest Ajuntament està tenint avui dia un sobrant de prop d’UN MILIÓ d’euros. Cosa que amb més argument, disposa de recursos per realitzar les adaptacions. Que més enllà de les lleis que s’han de complir, està un dret fonamental d’accés per a totes les persones.