Novament, es compleix la falta de transparència en els pressupostos municipals. Les partides no queden desglossades i creen molta confusió d’on van a parar tots els diners públics.
Parlant d’on van a parar els diners… parlem d’un pressupost anual de més de 4’1 milions d’euros. On van els 4’1 milions d’euros? Prop més del 40% del pressupost van a personal de l’Ajuntament. A aquests s’ha de sumar la contractació externa de serveis jurídics i tècnics. Que incrementen la despesa. Això no és una bona gestió. Estem parlant que quasi la meitat dels pressupostos municipals van a parar a personal, serveis tècnics, serveis jurídics, Diputació de Barcelona, etc. És una situació

INSOSTENIBLE

Hem passat en la recollida d’escombraries de 260.000 a més de 405.000 euros. Tenint menys punts de recollida i menys contenidors. Ara, sí que surt a compte fer una recollida d’escombraries porta a porta. Calen sumar altres despeses relacionades amb els residus i organismes als quals paguem a part.
No hi ha cap partida per la poda dels plataners. Creiem que ho faran per quan quedin uns mesos per eleccions que són el 2023
El govern ha pujat les taxes de l’escola Bressol i els preus de la piscina municipal.

No s’aproven partides per fer els estudis dels carrers en mal estat i les corresponents reparacions dels ferms en mal estat o en degradació.
No hi ha cap partida com marca la llei per adaptar els equipaments municipals per a l’accés a les persones amb mobilitat reduïda o gent gran. Posem l’exemple de l’Ajuntament, Piscina Municipal, etc.

La Seu de la Guàrdia Municipal, que és nova i requereix inversions per les millores i les condicions laborals, no hi ha cap despesa prevista. Tal com equipar dutxes i vestuaris independents i no mixta. Falta Il·luminació led( que no té i té un consum diari), una cuina, posar els sistemes antiincendis en el seu lloc, entre altres moltes com ventilació natura i no dependre de la ventilació artificial, que no és gens sostenible.

No apareix enlloc el nou magatzem de la Brigada Municipal, que és tan necessari. Que tot i que el govern el volia construir on està l’escola Bressol, gràcies a la força de la gent i de l’oposició, vam aconseguir parar-ho. Ara, és un parc més equipat. Es pressuposta molt a la baixa, manipulant, el contractes de serveis jurídics externs, que donen assistència a l’Ajuntament. Entre aquestes feines contractades, és de la feina de la sra. secretaria/interventora amb un sou al 100%. Durant tot l’any 2021, s’ha contractat un servei jurídic per fer les feines de la Sra. Secretaria/Interventora. No podem estar d’acord que a l’alt sou es contractin nous serveis que doblen les despeses. Sembla un “CHOLLO”. Tenir un contracte perquè després contractin serveis externs per fer gran part de la feina. Per què serà? Per què té les competències plenes per a un Ajuntament com el nostre? Per què anteriors/es secretaris/interventors feien tota la feina ells i no calien tants “contractes i serveis auxiliars”? No estem d’acord amb la nova plaça. És Insostenible i no es pot permetre. Hem demanat reduir el nou de la Sra. Secretaria/Interventora davant les grans despeses que està requerint aquest “lloc de treball” per no complir amb totes les funcions i contractar serveis externs. Aquest fet és el màxim responsable el Govern.

S’ha pressupostat crear un nou lloc de treball per aquest 2022, per fer les feines de la Sra. Secretaria/Interventora. Una nova plaça que es dirà… Tècnic Jurídic. Això voldrà dir que la plaça de Secretaria /Intervenció, entre la mateixa plaça, el nou tècnic jurídic i de RH, més els serveis jurídics externs, més els auxiliars a aquest lloc de treball, i la Diputació de Barcelona que dona suport també, etc…. ens suposaran prop de més de 200.000 euros per una única plaça de Secretaria/Interventora. No és sostenible, ni ho podem permetre.
El cos de la Guàrdia Municipal, amb 9 vigilants (No policies) sense comptar formació, materials, etc) està prop dels 300.000 euros. Nosaltres creiem i apostem per fer un cos de policia local.

Amb el sobrant del 2020-2021 de prop d’un milió d’euros podríem haver acabat amb el deute de 592.300,19 Euros (què sapiguem). Es destina una partida per la Zona Esportiva Municipal: Després d’haver-se gastat en pocs anys en l’àrea 51 (espai jove que abans eren els vestuaris del futbol) ara es vol fer un altre obra i canviar de lloc l’espai jove. Triplicant la despesa i malgastar els diners públics amb el mateix Govern per la falta de fer les coses ben fetes.

A més, el propòsit d’aquest Govern, que sempre ha estat en contra del futbol i esports col·lectius, és no comptar amb la gent de Vallromanes per reactivar el futbol amb el club futbol de Vallromanes i si, amb un club de fora, per fer inversions amb els diners de tots per aquest club de futbol, que no és del poble. Que hi ha al darrere?
No veiem les reclamacions de diners cap a la Generalitat que ens deuen centenars de milers d’euros en relació amb l’Escola Bressol per les retallades o, de les rieres i torrents que són propietat de l’ACA i les estem pagant per dos els contribuents.

No hi han partides per solucionar el problema de les canonades i subministrament d’aigua. Com tampoc en les telecomunicacions. Recordant que moltes canonades encara són de fibrociment. No es veuen reflectides partides de les licitacions com el Centre de Dia, que hauria d’estar ingressant diners al poble per la seva explotació per part d’una empresa privada. Es va preguntar al Ple i va existir un complet silenci.

El Govern va rebutjar totes les nostres propostes: rebaixar l’IBI un 5%; Millorar les bonificacions per instal·lar energia solar; Invertir per reparar els carrers en mal estat; més inversió en neteja; Inversió per substituir totes les canonades d’aigua de fibrociment; Inversions per acabar amb els talls d’aigua; Recuperar punts de recollida i més contenidors per a la recollida de residus com fer campanyes de reciclatge; Inversió per millorar les telecomunicacions i que la fibra òptica arribi a totes les llars; Mantenir les taxes de l’Escola Bressol i no pujar-les; inversió per promocionar els negocis del poble; Resumit, l’abast d’aquests pressupostos és, que els números amb els efectes visibles no surten. No hi ha transparència, ni es facilita l’accés a les factures. Quasi la meitat del pressupost va a personal i això és inadmissible i és per una mala gestió.

Cal un canvi i el 2023 és l’oportunitat per fer-ho!