Els pressupostos municipals de 2022, no deixen de ser controvertits en la despesa, que anirem ampliant en noves notícies.

D’ençà que governa MXV-ERC + JUNTS + regidor no adscrit, el pressupost per RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS ha passat de 240.000 a més de 405.000 euros.

La despesa ha augmentat amb menys contenidors i menys punts de recollida.

Tenim una gestió negativa i molt elevada.

Amb aquesta despesa, nosaltres apostem per estudiar la recollida “porta a porta”

*Fotografia punt de recollida davant de CORREOS eliminada pel Govern