Gent de Vallromanes sempre estem en actiu. La nostra feina, entre altres, és fiscalitzar l’Ajuntament. Però hem de denunciar públicament les grans dificultats que posa el govern per permetre tenir accés a documents, contractes i factures. És un fet greu contra Transparència i la gestió dels recursos públics de tots els vilatans.

Entre altres denúncies, que encara s’han de resoldre, tenim la que vam posar pels contractes dels serveis de l’empresa FORNELLS CONSULTORS, que realitza serveis d’assessorament jurídic i d’intervenció a l’Ajuntament. Era estrany trobar aquests serveis repartit en petites partides i factures, d’entre prop de 1.200 a 5.000 euros. Tot plegat, sumant l’any sencer, estarien entre els 60.000 i 70.000 euros ( a falta de poder tenir accés, que no es faciliten per l’Ajuntament, a totes les factures i perquè s’han utilitzat).

Recordem que l’Ajuntament té un contracte al 100% amb una Sra. Secretaria/Interventora, que és la persona responsable dels temes jurídics i comptables de l’Ajuntament. Aquesta figura de “secretaria/interventora” ens costa al poble prop de 70.000 euros.

La llei obliga a que quan es fan contractes de serveis i aquests superen els 15.000 euros, s’han de fer licitacions i concursos.

Com a recordatori hem d’expressar que a Vallromanes no s’ha presentat cap secretari/interventor de caràcter nacional. Després d’haver passat en aquesta legislatura fins a dos secretaris més.

L’actual Sra. Secretaria /Interventora, que al nostre entendre ha demostrat falta de coneixements, lleis, procediments, etc. semblaria que hagi estat col·locada pel Govern per “tapar un parche” a costa d’un bon sou. On al final, qui sembla fa la feina són els serveis jurídics subcontractats, que augmenten les despeses.

Però a més, no hem d’oblidar que a més de la figura de secretari/intervenció, el Govern té suports auxiliars de la Diputació de Barcelona, auxiliars administratius de l’ajuntament, etc. Una despesa que es dispara prop dels 200.000 euros.

No podem permetre aquesta nefasta gestió, que implica despesa extra per les nostres butxaques i els nostres vilatans.

No descartem portar als tribunals aquests fets a l’haver-se detectat per part antifrau la irregularitat.

GENT DE VALLROMANES treballa i vetlla pels interessos municipals.

VALLROMANES PEL CANVI