ENS QUEDEM SENSE PEDIATRE. GENT DE VALLROMANES LLUITEM PER TENIR UN CAP OBERT TOT L’ANY I TOTS ELS DIES

El Portaveu del grup Gent de Vallromanes, ha mantingut converses amb representants del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

El CAP de Vallromanes està en una situació delicada. Fa uns anys ens van començar a tancar en part de l’estiu. Després en Nadal. Ara, comencem a parlar de reduir dies i hores i existeix la possibilitat del seu tancament, passant a tenir el Centre d’Atenció Primària a Vilanova del Vallès.

Es suma que en breu, es preveu que ens quedarem sense Pediatra.

Està previst el tancament d’un a dos dies el CAP de Vallromanes, tenint que desplaçar-se els vilatans a Vilanova els dies tancats. Es preveu a més tancaments puntuals.

No es descarta a llarg plaç el tancament definitiu del CAP. No hi ha res assegurat.

Gent de Vallromanes estem molt preocupats i ens estem movent per trobar solucions. El nostre grup recolzarà totes les iniciatives per poder mantenir el CAP obert tots els dies de la setmana ja que no podríem permetre que els seus vilatans es vegin desatesos. Com també recuperar el Pediatra.

Lluitarem i buscaren tantes opcions com estiguin al nostre abast. Anirem allà on calgui a reclamar pels drets i l’atenció mèdica dels nostres vilatans.

Nosaltres Gent de Vallromanes GARANTIM, que si governem i el CAP acaba tancant, la població seguirà tenint atenció mèdica.  Transport públic amb el Centre de Vilanova.

ENS COMPROMETEM: a recuperar l’atenció de Pediatria. Reclamar tornar obrir a Nadal i a Agost.

Som del Poble. Som el poble.
Gent de Vallromanes.

Versión en castellano

El Portavoz del grupo Gent de Vallromanes, ha mantenido conversaciones con representantes del Departamento de Salud de la Generalidad de Cataluña. El CAP de Vallromanes está en una situación delicada. Hace unos años nos empezaron a cerrar en parte del verano. Luego en Navidad. Ahora, empezamos a hablar de reducir días y horas y existe la posibilidad de su cierre, pasando a tener el Centro de Atención Primaria en Vilanova del Vallès. Se suma que en breve, se prevé que nos quedaremos sin Pediatra. Está previsto el cierre de uno a dos días el CAP de Vallromanes, teniendo que desplazarse a los aldeanos en Vilanova los días cerrados. Se prevé además cierres puntuales. No se descarta a largo plazo el cierre definitivo del CAP. No hay nada asegurado. Gente de Vallromanes estamos muy preocupados y nos estamos moviendo para encontrar soluciones. Nuestro grupo apoyará todas las iniciativas para poder mantener el CAP abierto todos los días de la semana ya que no podríamos permitir que sus aldeanos se vean desatendidos. Como también recuperar el Pediatra. Lucharemos y buscaran tantas opciones como estén a nuestro alcance. Iremos allí donde haya que reclamar por los derechos y la atención médica de nuestros ciudadanos. Nosotros Gent de Vallromanes.

GARANTIZAMOS, que si gobernamos y el CAP acaba cerrando, la población seguirá teniendo atención médica. Transporte público con el Centro de Vilanova. NOS COMPROMETEMOS: recuperar la atención de Pediatría. Reclamar volver abrir a Navidad y en Agosto. Somos del Pueblo. Somos el pueblo. Gent de Vallromanes.

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari